Aankoopvoorwaarden

Still Your Style algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u als consument of als bedrijf (“klant”) een bestelling plaatst op www.stillyourstyle.nl en verwante webpagina‘s (“de website”). Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de klant en Still Your Style (hieronder verder benoemd als “SYS”), welke 100 % onderdeel is van Eline Creations, met BTW nummer:  BTW NL001890912B30 en KVK nummer: 17224517. Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over SYS, staan op de website. De voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als u een consument of bedrijf bent en als u een bestelling plaatst op de website.

Still Your Style (onderdeel van Eline Creations)

Mottoen 26

5406 BC UDEN

Kvk nummer: 17224517

BTW nummer: NL001890912B30

Versie: 27-01-2020, versienummer 1

1.2

Om te bestellen op de website, moet de klant ten minste 18 jaar oud zijn. Consumenten jonger dan 18 jaar kunnen bij SYS niet kopen. SYS behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen uw bestelling te weigeren of wijzigen (bijvoorbeeld wanneer de klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft).

1.3

SYS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen of het uitverkocht zijn van producten op de website, bijvoorbeeld fouten in de productbeschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of veroorzaakt door valutaschommelingen) of onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van een product. SYS heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. In het geval dat de klant een artikel heeft besteld waarvoor een onjuiste prijs stond aangegeven, zal SYS de klant uiteraard informeren en afwachten of de klant de prijswijziging accepteert, voordat SYS de bestelling verder afhandelt. Alle afbeeldingen op de website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. SYS is niet aansprakelijk voor informatie op de website die afkomstig is van een derde partij.

1.4

De website en alle inhoud van de website is eigendom van SYS. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van SYS.

2. OVEREENKOMSTEN EN BESTELLINGEN

2.1

De klant kan alleen een aankoop doen via de website als hij/zij de voorwaarden accepteert. Door de voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de voorwaarden in hun geheel en bevestigt de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie omtrent persoonsgegevens en dat hij/zij instemt met het gebruik van persoonsgegevens en cookies overeenkomstig het privacybeleid van SYS. Wij zijn ons bewust van de AVG wetgeving en zullen erop toezien en alsmede ons ervan bewust zijn dat wij zorgvuldig met alle persoonsgegevens om zullen gaan.

2.2

Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer SYS de bestelling van de klant heeft bevestigd en wanneer de klant een bevestiging van SYS heeft ontvangen per e-mail. SYS raadt de klant aan de bevestiging te bewaren voor het geval de klant contact wil opnemen van de klantenservice van SYS. U kunt uw bestelling herroepen totdat deze is bevestigd door SYS. Bij herroeping van de bestelling zal SYS eventuele betalingen die de klant of zijn/haar betaal- of creditcardmaatschappij al heeft gedaan met betrekking tot de bestelling, terugbetalen.

3.KLANTGEGEVENS EN DERGELIJKE

3.1

Wanneer de klant een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt hij/zij gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.  De klant bevestigt dat de informatie die hij/zij opgeeft correct en volledig is en is verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacy beleid van SYS staat beschreven hoe SYS omgaat met persoonsgegevens van de klant.

3.2

De klant verbindt zich ertoe dat niemand anders gebruik maakt van zijn/haar inloggegevens. De klant mag zijn inloggegevens niet bekendmaken aan een onbevoegde en moet ervoor zorgen dat hij/zij informatie betreffende zijn gebruikersnaam en wachtwoord op een zodanige manier bewaart dat onbevoegden geen toegang hebben tot die informatie.  In het geval dat de klant vermoedt dat een onbevoegde toegang heeft tot zijn/haar wachtwoord, moet hij/zij SYS daar per direct over informeren. Wanneer dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.

3.3

Wanneer SYS vermoedt dat de klant zijn/haar gebruikersaccount en/of inloggegevens misbruikt, zich op enige andere manier de voorwaarden overtreedt, heeft SYS het recht om de klant te blokkeren.  SYS heeft ook het recht om de klant nieuwe inloggegevens toe te wijzen.

4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING

4.1

Voor bestellingen op de website gelden de prijzen zoals op de website vermeld. Prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief btw. Prijzen zijn inclusief verzending en inclusief betaalkosten.

4.2

Op de website staat beschreven op welke manier de klant kan betalen. 

Informatie betreffende de betaalmogelijkheden:

SYS werkt samen met de payment provider Mollie (https://www.mollie.com/nl/). Via deze betrouwbare partij werken wij onze betalingen af. U komt in een veilige betaalomgeving en kunt kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:

  • Ideal
  • Creditcard (VISA en MASTERCARD)

SYS heeft het recht om vooraf voor de bestelling te worden betaald, tenzij de klant voor betaling per factuur of een soortgelijke betalingsmethode heeft geselecteerd en SYS deze optie heeft geaccepteerd. Als dit het geval is, wordt de klant daarover geïnformeerd. SYS behoudt zich het recht voor om niet altijd alle verschillende betaalmethodes aan te bieden. SYS heeft ook het recht om de betaalmethode die de klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.  Mogelijke restricties met betrekking tot betalingsopties staan op de website vermeld.

5. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN

SYS kan op de website af en toe promoties aanbieden met gunstiger voorwaarden omtrent de betaling of de herroepingstermijn. Deze gunstiger voorwaarden gelden voor de duur van de promotieaanbieding en uitsluitend voor die producten die SYS in de promotiecampagne vermeld. SYS behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotiecampagne, gelden deze voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen van specifieke artikelen op de Website zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.

6. LEVERING EN BEZORGING

6.1

SYS levert niet vanuit voorraad, elk item wordt speciaal na bestelling geproduceerd, normaal gesproken wordt het werk geleverd binnen het aantal dagen vermeld op de website. Tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen, vindt levering plaats uiterlijk 30 werkdagen nadat SYS de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.  De link met alle informatie over leveren en bezorgen vindt u hier: http://stillyourstyle.nl/verzenden-en-verpakken/

6.2

De verwachte levertijd van het product staat vermeld in de orderbevestiging, bij de kassa en/of op de betreffende productpagina op de website. In het geval er niet uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen en de levering meer dan 30 werkdagen duurt en dit niet te wijten is aan de klant, heeft de klant het recht de aankoop te annuleren.

6.3

SYS verzend zijn producten met geselecteerde vervoerders. Voordat een levering plaatsvindt wordt u op de hoogte gebracht. Bij bezorging dient er iemand aanwezig te zijn die het pakket kan ontvangen en een handtekening plaatst voor ontvangst. 

6.4

Als gekozen is om het pakket af te halen, wordt een afhaalafspraak ingepland.  Pakketten moeten doorgaans persoonlijk en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald. De klant ontvangt altijd een afhaalbericht waarin staat vermeld waar en wanneer een pakket kan worden afgehaald. Berichtgeving kan geschieden via e-mail of via het mobiele telefoonnummer dat de Klant heeft opgegeven. In het geval dat de klant het pakket niet afhaalt, heeft SYS het recht om 35 euro kosten in rekening te brengen.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1

Op alle aankopen via de website is een herroepingsrecht van 14 dagen van toepassing. Dit betekent dat de klant het recht heeft zijn/haar aankoop te herroepen door dit, uiterlijk 14 dagen nadat de klant of iemand die hem/haar vertegenwoordigde het product heeft ontvangen, aan SYS mee te delen (herroepingstermijn). 

7.2

In het geval dat de klant de aankoop wil annuleren moet hij/zij, voor het verstrijken van de herroepingstermijn bij SYS hebben aangegeven dit te willen doen. De benodigde informatie hierover staat hier: http://stillyourstyle.nl/veel-voorkomende-vragen/

7.3

In het geval dat de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de klant en is de klant verantwoordelijk voor de staat van het artikel vanaf het moment van ontvangst alsook tijdens de retourzending. Het artikel dient te worden verzonden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum waarop SYS over de gebruikmaking van het herroepingsrecht werd geïnformeerd.  Het artikel dient in goede staat en goed verpakt, in de originele verpakking, te worden verzonden. Goederen dienen aan SYS te worden geretourneerd volgens de aanwijzingen zoals vermeld op de website, die op via deze URL http://stillyourstyle.nl/veel-voorkomende-vragen/  te vinden is.

7.4

In het geval dat de klant spijt heeft van zijn aankoop, betaalt SYS het bedrag dat de klant heeft betaald voor het artikel, inclusief de (mogelijke) verzendkosten, terug. De gemaakte retourkosten zullen van het terug te betalen bedrag worden afgetrokken. In het geval dat een deel van de bestelling wordt geannuleerd, worden de verzendkosten niet terugbetaald. SYS heeft het recht om van het terug te betalen bedrag een bedrag af te trekken overeenkomstig de waardevermindering van het artikel, als en tot de mate waarin wordt geconstateerd dat die waardevermindering is veroorzaakt doordat de klant het artikel heeft gebruikt, meer dan nodig is om zijn eigenschappen of functioneren vast te stellen.

7.5

SYS betaalt het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop SYS het bericht betreffende gebruikmaking van het herroepingsrecht heeft ontvangen. SYS mag echter wachten met terugbetalen totdat SYS het artikel ontvangen heeft. De terugbetaling zal geschieden middels de betalingsoptie die door de klant was geselecteerd, tenzij anders overeengekomen of tenzij er belemmeringen zijn voor die manier van terugbetaling.

8. GARANTIE EN KLACHTEN

8.1

Op een aantal van de producten van SYS kan garantie van toepassing zijn (garantietermijn: 1 jaar na datum van ontvangst). Informatie met betrekking tot een eventuele garantieperiode of bepaalde garantievoorwaarden voor het betreffende product zijn te vinden in deze voorwaarden. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten en dus niet voor fouten die zijn ontstaan tijdens of na het veranderen van de functie of het uiterlijk van een artikel, zoals het ombouwen, uitbreiden ervan of enige andere verandering aan het artikel. De orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

8.2

De garantie dekt goederen die defect zijn, zoals beschreven in de Wet handhaving consumentenbescherming. Indien de klant aanspraak wil maken op de productgarantie, dient hij/zij SYS te informeren zodra hij/zij het defect ontdekt, via de contactgegevens vermeld op de website. Klachten die worden gemeld binnen twee maanden na het ontdekken van het defect worden altijd beschouwd als op tijd ingediend. De Klant kan één (1) jaar na aankoop van een artikel op de website een klacht betreffende dat artikel indienen.

8.3

SYS zal de verzendkosten voor het retourneren van geaccepteerde klachten voor haar rekening nemen.

8.4

In het geval dat een artikel wordt geretourneerd en de klacht wordt geaccepteerd, zal SYS de klant vergoeden overeenkomstig de geldende Wet handhaving consumentenbescherming. SYS streeft ernaar dit te doen binnen 14 dagen nadat SYS de klacht in behandeling heeft genomen, maar het kan langer duren, afhankelijk van de aard van het product. SYS behoudt zich het recht voor een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende Wet handhaving consumentenbescherming.

8.5

SYS zal altijd proberen het artikel te vervangen, voordat er wordt overgegaan tot mogelijke terugbetaling van het aankoopbedrag. 

9. KOPPELINGEN

SYS kan linken naar andere websites, waarop SYS geen controle uitoefent, en andere websites waarop SYS geen controle uitoefent, kunnen linken naar de website van SYS. Ook al probeert SYS ervoor te zorgen dat ze enkel linkt naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in het privacybeleid van SYS delen, is SYS niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de klant via andere websites aanlevert.  De klant dient altijd voorzichtig te zijn en de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen.

10. OVERMACHT

SYS is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar SYS geen invloed op heeft, zoals algemene arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.   Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal SYS de klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie.  In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de klant als SYS het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

11. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

SYS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de klant de voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of tijdens het bezoeken van de website), dan wel 30 dagen nadat SYS de klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. SYS raadt de klant echter aan om de website regelmatig te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen in de voorwaarden.

12. ONGELDIGHEID

In het geval dat een bevoegde rechter, overheid of rechtbank oordeelt dat enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar is, dan is het restant van de betrokken bepaling alsook alle overige bepalingen geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan binnen de van toepassing zijnde wetgeving. De ongeldig of niet uitvoerbaar verklaarde bepalingen zullen worden vervangen onder relevante juridische begeleiding en advies.

13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1

Geschillen moeten allereerst worden opgelost in consensus, na overleg met de klantenservice van SYS.

13.2

Als het geschil niet kan worden opgelost met de klantenservice van SYS, kan de Klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie, via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.    Wanneer de Klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar het juiste nationale geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.  In het geval van een geschil, geeft SYS gevolg aan het besluit van ARN of een gelijkwaardige geschillencommissie.

13.3

Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.

________________________________________

Deze Voorwaarden zijn bepaald door SYS op 28-01-2020